KCBS – Wedstrijd

Daar de wedstrijd-elementen bij de KCBS-wedstrijden low&slow worden bereid, duren deze twee dagen. In Amerika beginnen ze op vrijdag en wordt het op zaterdag gejureerd, maar in Europa begint de wedstrijd op zaterdag en wordt er op zondag gejureerd.

Op de eerste dag komen de teams aan, krijgen hun plaats toegewezen en kunnen dan beginnen met het opzetten en inrichten van deze plek.
Tent, bed, werkplek, BBQ’s, …

Zodra de KCBS-afgevaardigde (de Rep., kort voor representative) het meegebrachte vlees heeft goedgekeurd, kan er worden begonnen met het prepareren van het vlees.

Sommige stukken vlees, zoals Pork en Brisket, moeten ruim 10 uur worden gegaard, dus de gehele nacht moet de temperatuur van de BBQ in de gaten worden gehouden. De meeste teams hebben hier tegenwoordig wel een electronische regelaar voor.

Op de inleverdag, moeten de boxen voor de jury vanaf 5 minuten voor tot 5 minuten na de vastgestelde inlevertijd worden ingeleverd.

12:00 – Chicken
12:30 – Ribs
13:00 – Pork
13:30 – Brisket

Tijdens het jureren wordt er gekeken naar presentatie, smaak en malsheid, waarbij de smaak het zwaarste meetelt.